Tuesday, February 15, 2011

cerpen Melissa: Abdullah Hussein

MODUL 2

Tingkatan : 4

Masa : 80 minit

Tajuk : Mellisa ( Abdullah Hussain)

Genre: Cerpen

Fokus Utama: 8.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

Aras 1(i) Menghubungkait topik dengan pengalaman dan pemerhatian untuk mengemukakan idea yang

bernas

Fokus Sampingan: 2.3 Memperkuatkan hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan.

Aras 2(ii) Menyokong hujah dengan mengemukakan contoh dan bukti daripada pelbagai sumber rujukan

Objektif: Pada akhir pelajaran, murid dapat:

i. Memperolehi isi-isi penting berkaitan laras sejarah.

ii. Membaca petikan teks cerpen dengan menggariskan kata kunci dalam teks.

iii. Melakarkan peta minda.

iv. Menulis karangan yang bertemakan kepentingan semangat patriotisme.

Kemahiran Bahasa: Fokus Utama: Kemahiran Membaca

Fokus Sampingan: Kemahiran mendengar

Kemahiran menulis

Sistem Bahasa:

Tatabahasa:

Kosa Kata: Umum: gesit, sirnalah, menguning

Istilah: sistem, dokumen, polarisasi

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Sejarah, Sosiologi

Nilai: Cinta Kepada Negara, hormat-menghormati, persahabatan, perpaduan kaum.

Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir

- menyusun maklumat

- menjana idea.

Belajar Cara Belajar

- membaca luncuran

- menulis cepat

Konstektual

- menghubungkaitkan pengalaman dengan isi pelajaran

Langkah

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Penilaian

Formatif

KBT / Catatan

1

Lirik Lagu: Satu Malaysia

Murid menyanyikan lagu Satu Malaysia.

i. Murid semua diminta berdiri sambil menyanyikan lirik lagu yang

diedarkan.

ii. Murid membayangkan kumpulan koir Pelajar Lim Kok Wing

membuat persembahan (aktiviti apresiasi deria)

iii. Guru memberi ulasan tentang cabaran dan dugaan yang ditempuhi oleh

masyarakat semasa peristiwa 13 Mei.

Contoh

Bil

Cabaran / Dugaan

1

Peristiwa tragis wanita Cina-pipi sebelah kanannya berupa parut sepanjang dua sentimeter dari hujung ekor matanya melintang serong ke bawah dagu

(m.s 162)

2

Mengapa orang Cina mesti membunuh orang Melayu, dan mengapa orang Melayu mesti membunuh orang Cina? Mengapa? (m.s 162)

3

Jamilah juga terjatuh dan dia mendengar Jamilah merayu, “Tolong, jangan apa-apakan mereka! Mereka kawan saya! Jangan! Saya sembah!” (m.s 163)

4

…punat bisul rusuhan 13 Mei itu berpunca daripada virus yang sudah lama disemai oleh penjajah… Virus polarisasi kaum yang mereka bina. Mereka gali jurang pemisah dan memdirikan tembok penghadang melalui sistem devide et empera.

(m.s 164)

Objektif (i)

Tercapai

Edaran

Lampiran 1

KB- menjana idea

Langkah

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Penilaian

Formatif

KBT / Catatan

2

Idea Utama

i. Secara berkumpulan murid berbincang dan menggariskan kata kunci dalam teks.

Petkan Cerpen

Kata Kunci

Ayat Idea Utama

Virus polarisasi kaum yang mereka bina… (m.s 164)

___kaum

Perbezaan sosio-ekonomi masyarakat majmuk di Malaysia.

Dia dan ibunya telah menjadi mangsa rusuhan kaum 13 Mei di Jalan Petaling (m.s 160)

___mangsa

Kesan peristiwa yang menjadi sejarah hitam di Malaysia

ii. Murid menyenaraikan kata kunci yang dicatat dengan kumpulan untuk membuat

bading beza.

iii. Murid membina ayat daripada kata kunci.

Objektif (ii)

tercapai

Konstruktivisme

Langkah

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Penilaian

Formatif

KBT / Catatan

3

Perkembangan Kata kunci

i. Murid dalam kumpulan berbincang dan meluaskan kosa kata untuk menulis isi penting karangan yang bertemakan kepentingan semangat patriotisme.

akrab

a. Keakraban masyarakat majmuk mengiatkan kegiatan ekonomi.

b. Hubungan yang akrab antara pemimpin aset kestabilan

politik dan sosial.

peristiwa

a. Peristiwa hitam menjadi pendoman generasi masa kini.

b. Kepimpinan masa kini menjalankan pelbagai usaha membendung peristiwa 13 Mei berulang semula..

ii. Murid berbincang dalam kumpulan masing-masing dan melakarkan peta minda menggunakan kertas mahjung..

iii. Murid membentangkan hasil perbincangan kumpulan masing-masing.

iv. Murid menulis karangan bertemakan kepentingan semangat patriotisme

Objektif (iii)

tercapai

Objektif (iv)

tercapai

i

Konstruktivisme

Kertas mahjung dipamerkan di sudut bahasa Melayu.

Langkah

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Penilaian

Formatif

KBT / Catatan

4

Lampiran 1: Lirik Lagu :Satu Malaysia


Lirik Lagu Satu Malaysia - Koir Pelajar Lim Kok Wing

Verse 1 Verse 3
Dunia kian berubah Bermulanya sekarang
Perubahan melingkari Perjalanan dilaksana
Melaksana hasrat hati Seia sekata sehati dan sejiwa
Kejayaan terbukti


Verse 2 Verse 4

Dunia yang megah Membina masa hadapan
Dengan misi yang gagah Menuju kejayaan
Kerana perpaduan Kita semua rakyat Malaysia
Kita masih bersama Harmoni, saling menghormati

Chorus Chorus x2
Kita satu bangsa, Kita satu Negara Kita satu bangsa, Kita satu Negara
Kita satu matlamat, oooo Kita satu matlamat, oooo
Kita satu bangsa, satu Negara Kita satu bangsa, satu Negara
Kita satu Malaysia Kita satu Malaysia
No comments:

Post a Comment