Tuesday, February 15, 2011

Sastera Ting 4:Pantun Empat Kerat (Pantun Budi)

MODUL 1

Tingkatan : Empat

Masa : 80 minit

Tajuk : Pantun Empat Kerat (Budi)

Genre: Puisi Melayu Tradisional

Fokus Utama: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan

tentang pelbagai bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Aras 1 (i) Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan.

(iii) Membina dan mengajukan soalan bercapah rendah dan tinggi untuk mendapat

penjelasan lanjut.

(v) Menganalisis maksud tersurat dan tersiratnuntuk mendapatkan pemahaman yang

menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan.

Fokus Sampingan: 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai

soalan.

Aras 2 (i) Berbincang dengan menggunakan soalan bercapah aras tinggi dan memberikan jawapan

yang tepat secara bertatasusila.

Objektif: Pada akhir pelajaran, murid dapat:

i. Berpantun dengan intonasi yang betul

ii. Menghurai maksud pantun budi.

iii. Menyediakan empat soalan temu ramah.

iv. Menyediakan satu temu ramah yang lengkap dan menepati format.

Kemahiran Bahasa: Fokus Utama: Kemahiran bertutur dan membaca

Fokus Sampingan: Kemahiran menulis

Sistem Bahasa: Sebutan dan intonasi

Tatabahasa: ayat tanya

Kosa Kata: Umum: resam, Seri Rama

Istilah: -

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Pendidikan moral, agama

Nilai: Berbudi, berbuat baik

Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran berfikir

Langkah

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Penilaian

Formatif

KBT / Catatan

1

Fungsi pantun

- sebagai pembuka majlis

- adat meminang.

-

Induksi Set

i. Murid bersoal jawab dengan guru tentang fungsi pantun dalam masyarakat Melayu.

ii. Murid mendengar penjelasan guru tentang fungsi pantun dan keindahan pantun.

iii. Murid diperdengarkan dengan contoh teknik berpantun yang betul oleh guru.

- Kemahiran berfikir

- Kemahiran mendengar

Langkah

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Penilaian

Formatif

KBT / Catatan

2

i. Murid menerima bahan edaran pantun empat kerat (budi).

ii. Murid membaca senyap sambil menggarisi perkataan sukar.

iii. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk berpantun dengan intonasi yang betul.

iv. Murid mendengar penjelasan guru tentang makna perkataab sukar serta membuat pengukuhan tentang persembahan murid tadi.

Objektif (1) tercapai

- Kemahiran mendengar.

Langkah

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Penilaian

Formatif

KBT / Catatan

3

i. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan.

ii. Setiap kumpulan diminta membincangkan maksud pantun. Satu kumpulan satu rangkap.

iii. Ketua kumpula membentangkan hasil kerja masing-masing.

iv. Guru memberi komen dan membuat penambahbaikan.

Objektif (2) tercapai

i

BBM:

- Kertas mahjung

- pen marker.

Langkah

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Penilaian

Formatif

KBT / Catatan

4

i. Setiap kumpulan diberi kad arahan untuk menjalankan aktiviti temuramah.

ii. Murid berbincang dalam kumpulan dala kumpulan untuk membina ayat tanya bagi mendapat maklumat tentang maksud pantun.

iii. Ahli kumpulan yang lain juga berbincang untuk menulis ayat penyata sebagai jawapan.

iv. Hasil kerja ditulis di atas kertas mahjung.

Objektif (3) tercapai

Kemahiran menulis.

Langkah

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

PenilaianFormatif

KBT / Catatan

5

i. Ketua kumpulan melekatkan hasil kerja di papan putih.

ii. Wakil setiap kumpulan melakonkan dialog di hadapan kelas dengan menggunakan intonasi sebutan ayat tanya dan ayat penyata dengan betul.

iii. Guru memberi peneguhan dan membuat penambahbaikan terhadap persembahan murid.

iv. Murid diminta menyalin bahan ke dalam buku latihan.

Objektif (3) tercapai.

KBT:

Kemahiran bertutur

TKP:

- interpersonal.

- menjana idea

Langkah

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Penilaian

Formatif

KBT / Catatan

6

Penutup dan Peneguhan

i. Guru membuat rumusan tentang kemahiran yang telah diperoleh murid dan P&P pada hari itu.

ii. Guru membuat peneguhan terhadap semua hasil kerja murid.

Lampiran 1

Pantun Empat Kerat (Budi)

Terang bulan terang di paya, Anak itik terenang-renang,

Anak kambing memakan rumput, Air pasang tenang-tenangan,

Jika tak kenang kepada saya, Budi sedikit bila kan hilang,

Nama yang baik tidak tersebut Itu menjadi kenang-kenangan.

Anak merak mati tersangkut, Anak ikan berlima-lima,

Mati dipanah Seri Rama, Mati ditimpa punggur anggur,

Resam di dunia juga disebut, Kasih tuan saya terima,

Orang yang mati meninggalkan nama. Sebagai hutang seribu tahun.


Lampiran 2 (Kad Arahan)

No comments:

Post a Comment